Inquiry
Form loading...
slaýd2
01 02
6507c30ltg
6507c30aj8
6507c30ioi
6507c30915
6507c301pk
6507c305b4
6507c30xvx
6507c309e0
6507c30kch
01 02 03 04 05 06 07 08 09

biz hakda Bizi tanşyň

Wenzhou Hekun Import and Export Co., Ltd. akylly öý enjamlaryny we şahsy saglygy goraýyş önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen bir kompaniýa. OEM we ODM iş hyzmatlaryny edýäris. Şahsy saglygy goraýyş önümlerine esasan agyz we diş arassalaýjy maşynlar, saç ideg enjamlary, öý hojalygy enjamlary we ş.m. girýär.
has giňişleýin gör

ÖNÜMLER

Täze tomus tötänleýin geýim kolleksiýasy

Öňdebaryjy markalar üçin aýratyn saýlama

Tehnologiýany güýçlendirmek nukdaýnazaryndan HYCKON, adam saglygynyň ösmegine has amatly, tehnologiýa we önümleriň arasynda güýçlendiriji we müşderiler bilen önümleriň arasynda möhüm baglanyşyk bolan akylly ideg önümlerini gözlemegi we üpjün etmegi maksat edinýär.

Koprak oka

Elmydama taýýar
Çagyryş

OEM we ODM iş hyzmatlaryny edýäris. Şahsy saglygy goraýyş önümlerine esasan agyz we diş arassalaýjy maşynlar, Saç ideg enjamlary, öý hojalygy enjamlary we ş.m. girýär.
6521296f5h
 • 64eeb10t3o
  Korporatiw medeniýet
  Tehnologiýany güýçlendirmek nukdaýnazaryndan HYCKON, adam saglygynyň ösmegine has amatly, tehnologiýa we önümleriň arasynda güýçlendiriji we müşderiler bilen önümleriň arasynda möhüm baglanyşyk bolan akylly ideg önümlerini gözlemegi we üpjün etmegi maksat edinýär.
 • 64eeb109g2
  Korporatiw görüş
  Biziň gymmatlyklarymyz, bazar üçin ygtybarly we janly önümleri barlamak we giň halk üçin sagdyn we ýokary hilli durmuş üpjün etmekdir.
 • 64eeb106ff
  Ösüş taryhy
  Köne müşderilerimiziň we dostlarymyzyň wepaly saýlamalary we ynamy netijesinde HYCKON garaşsyz satuw wekilinden ösüp, iş toplap, garaşsyz marka binýady bolan bir bitewi butik öý şahsy saglygy goraýyş önümlerini üpjün ediş platformasyna öwrüldi. Bazary has ykrar edilen ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin köp işlemegi dowam etdireris.

Habarlar we wakalar

Birikiň!
Habarnamamyza ýazylyň: